Рівні

The CEFR (The Common European Framework of Reference) – Загальноєвропейська система мовних рівнів:

A1 (Абсолютно початковий рівень) студент матиме змогу:

 • Розуміти та застосовувати найпростіші вислови та словосполучення для вираження конкретних базових потреб;
 • Представляти себе та інших;
 • Формувати запитання та відповіді щодо інформації про себе та інших, а саме про місце проживання, знайомих йому/їй людей, та речей, які його/її оточують;
 • Взаємодіяти з людьми, які володіють мовою, за умови, якщо вони розмовляють повільно та чітко та готові допомогти.

A2 (Початковий рівень) студент матиме змогу:

 • Розуміти речення, часто вживані висловлювання на теми щоденного життя (до прикладу, базова інформація про себе та своїх близьких, відвідання магазинів, орієнтування по місцевості, працевлаштування);
 • Брати участь в обговоренні нескладних, щоденних справ, що вимагає прямого обміну інформацією на базовому рівні;
 • Застосовуючи спрощені сполучення, розповідати про свій досвід, найближче оточення та обговорювати справи найпершої необхідності;

B1 (Рівень, що передує середньому) студент матиме можливість:

 • Сприймати головні твердження чіткого та типового повідомлення щодо поточних справ у відомій йому/їй сфері на роботі, в школі, під час дозвілля і т.д.
 • В іншомовній країні знаходити вихід із ймовірних ситуацій, які виникають під час подорожі
 • Висловлюватись за допомогою простих зв’язних речень на знайому тематику чи щодо власних інтересів
 • Описувати власний досвід, події, мрії, сподівання та амбіції, а також коротко обґрунтовувати свої думки та плани на майбутнє.

B2 (Середній рівень) студент матиме можливість:

 • Розуміти головну ідею складного тексту на конкретну та абстрактну тематику, а також брати участь у спеціалізованих обговореннях;
 • Безперешкодно взаємодіяти у мовній ситуації з носіями мови, у випадку спонтанного спілкування, без особливих труднощів для жодної з сторін;
 • За допомогою чіткого, детального та зв’язного тексту висловлювати свої думку на різного виду тематику, обґрунтовуючи своє бачення та вказуючи за і проти щодо певного твердження.

C1 (Рівень вище середнього) студент матиме змогу:

 • Розуміти широкий ряд складних та детальних текстів та вникати у їхній підтекст;
 • Плавно висловлюватись без особливих труднощів у виборі висловлювань;
 • Гнучко та ефективно застосовувати мовні навички у соціальному, науковому та професійному контексті;
 • За допомогою чітко структурованого та детального тексту  на тематику підвищеної складності, висловлювати свої думки із застосуванням певних сталих виразів, сполучників та інших єднальних засобів.

C2(Високий-досконалий рівень) студент здобуде навички:

 • Слухового та зорового безперешкодного сприйняття практично будь-якого виду інформації;
 • Підсумовувати та опрацювати аргументи та отриману інформацію з метою її подальшого логічного представлення при потребі;
 • У складних відомих чи спонтанних  ситуаціях плавно, безперешкодно та доступно висловлюватись, з умінням розрізнити та передати найтонші відтінки.

Газета Дойче Веллє (за фінансуванням німецького уряду) приблизно підрахувала кількість необхідних годин для досягнення попередньо зазначених рівнів:

 • А1 – 75 навч. год.,
 • А2 – 225 навч. год.,
 • В1 – 300 навч. год.,
 • В2 – 400 навч. год.

Опис застосовується до будь-якої європейської мови.